Nexlev 350mm Heavy Duty Nylon Base (Black)

1,299.00

Nexlev 350mm Heavy Duty Nylon Base (Black)

Out of stock

SKU: FBA75969 Category:
Nylon Chair Base
Nexlev 350mm Heavy Duty Nylon Base (Black)

Out of stock